Eslam

från Syrien

Johan

från Sverige

***DISCLAIMER: IFRC slutförde implementeringen av EU-finansierade ESSN Cash-programmet den 31 juli 2023. Därför kan viss information nedan vara föråldrad.

Eslam behövde lämna allt
bakom sig.

Vårt finansiella stöd
hjälper Eslam att köpa
vad hon behöver mest
vilket ger henne #PowerToBe

TRÄFFA ESLAM

Eslam började teckna under kriget i Syrien. Hennes passion hjälper henne hantera svåra situationer.
Min familj och jag pratar
ofta om kriget, eftersom
att jag personligen inte
vill glömma.
Eslam, Konstnär

Det var mitt enda skydd

Tecknandet är ett sätt för Eslam att uttrycka sig – och är hennes stora passion.

Johan träffar Eslam

Vad sägs om att vi gör ett projekt tillsammans?

What's your #PowerToBe ?

TRÄFFA HIBA

Hiba kunde inte gå i skolan på grund av kriget i Syrien. Musiken gjorde henne sällskap hela livet.
Jag tror att musik påverkar
alla. Det är därför jag
uttrycker mig genom musik.
Hiba, Musiker

Musik betyder hopp för mig

Hiba skriver och sjunger sina egna sånger. Musiken gör att hon kan uttrycka det som annars inte går att sätta ord på.

ESSN-PROGRAMMET

Ger regelbundet ekonomiskt stöd via ”Kızılaykart” (Röda Halvmåne-kortet)

ESSN ger ekonomiskt stöd till flyktingar i Turkiet, ett land som hyser den största flyktingbefolkningen
i världen på nästan fyra miljoner personer.

Tack vare förbetalda betalkort, som kallas ”Kızılaykart”, kan familjer köpa de saker som
de behöver mest.

Det hjälper till att betala för hyra, mat och nödvändiga vardagssaker.

Det hjälper personer att delta i samhällslivet
och stöder den lokala turkiska ekonomin.

Det ger dem en chans att återuppbygga sina liv,
trots sina svårigheter.

PROGRAMPARTNER

Europeiska unionen

När en katastrof eller humanitär krissituation uppstår, ger den Europeiska unionen (EU) stöd till påverkade länder och befolkningar runtom i världen.

EU har finansierat humanitära projekt i Turkiet för att hjälpa utsatta flyktingar och deras värdsamhällen, i samarbete med Turkiets regering.

Sedan 2016 har EU gett stöd till det största humanitära projektet någonsin, Emergency Social Safety Net, som säkerställer att 1,5 miljoner flyktingar i Turkiet kan köpa vad de behöver mest tack vare kontantbidrag.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC)

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) är världens största humanitära organisation, och når 150 miljoner människor i 192 nationella samhällen, inklusive Röda Korset i Turkiet, tack vare 13,7 miljoner frivilliga hjälparbetare.

IFRC ger stöd innan, under och efter katastrofer
för att tillgodose behov och förbättra utsatta människors liv.

IFRC har lett storskaliga kontantprogram i årtionden med anledning av ett stort antal olika katastrofer världen över, inklusive dess största program någonsin - Emergency Social Safety Net i Turkiet.

Turkiska Röda Halvmånen (TRC)

Turkiska Röda Halvmånen (Türk Kızılay) är den största humanitära organisationen i Turkiet, och hjälper utsatta personer som upplevt svårigheter i många år, både i landet och utomlands.

Sedan 2011 har TRC gett akuta katastrofinsatser
som svar på det stora inflödet av flyktingar,
och gett stöd till miljontals människor i flyktinglägen och stadsområden.

Genom det största kontantprogrammet i världen ger
TRC stöd till 1,5 miljoner utsatta flyktingar i Turkiet för att tillgodose deras basbehov.

Turkiets regering

Den turkiska röda halvmånen, IFRC och EU arbetar i samordning med den turkiska regeringen och dess ministerium för familj, arbete och sociala tjänster.

Turkiets regering är en viktig partner i programmet för socialt skyddsnät i nödsituationer, som är kopplat till det befintliga sociala systemet i Turkiet.

Landet är värd för världens största antal flyktingar och den turkiska regeringen spelar en ledande roll, särskilt när det gäller svaret på Syrienkrisen.

OM KAMPANJEN

Det vi älskar för oss samman

#PowerToBe-kampanjen syftar till att skapa medvetenhet och förståelse för personer som behövde fly konflikter genom att visa dem som individer med passioner. Träffa Eslam, Hiba, İbrahim och Mohammed, som delar med sig av sina talanger med personer från sex olika länder. Kampanjen lanseras i januari 2022 i: Tyskland, Italien, Sverige, Polen, Portugal och Turkiet – och bygger på förra årets framgångsrika #PowerToBe-kampanj.